IJIRAE, Volume 10,Issue 5 of May 2023


 

S.No

 

Title & Authors Details

 

Paper ID

 

01.

 

Heart Disease Prediction Using ML

Authors: Sathvik N, Shrinivas, Siddesh B H, Vinay J


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.01

 

 

MYAE10080

 

02.

 

Age and Gender Detection Using Deep Learning

Authors: Sambasiva ReddyNikesh NaiduAbhishek Vardhan, B C Rakshith


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.02

 

 

MYAE10081

 

03.

 

Malpractice Detection Using Machine Learning

Authors: Keerthi  N, Nikitha L, Kiran Raj, Abhishek B H, Suma S


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.03

 

 

MYAE10082

 

04.

 

Smart Agriculture

Authors: Satyam V Purohit, Vikram M Bharadwaj, Renuka M, Naveen H S, Mary Vidhya John


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.04

 

 

MYAE10083

 

05.

 

Real-Time Parking Using AI & ML

Authors: B.K Vikas, Badruddien G,Mohammad Adnan, Rohan Jain,Ms. Lavanya.K


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.05

 

 

MYAE10084

 

06.

 

Eye Ball Based Cursor Movement Control

Authors: Omkar, Purushotham Reddy R, Sanjay T, Santhosh Luhar


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.06

 

 

MYAE10085

 

07.

 

CV Building Chatbot with Career Assistance

Authors: Priyanka C, Amrutha Reddy V S, Sai Charan Reddy P, Vinod Nyamagoudar, Ashwini M


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.07

 

 

MYAE10086

 

08.

 

Identification of Medicinal Plants by Visual Characteristics of Leaves

Authors: Praveen Kumar R, Punith K, Santosh Kumar, Yashas S


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.08

 

 

MYAE10087

 

09.

 

An Efficient Spam Detection Technique for IOT Devices using Machine Learning

Authors: Padala Sravya, Rashi Shree S V, T. Geetha Madhuri, Vani G, Mary Vidya John


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.09

 

 

MYAE10088


   10.


IoT Based Smart Chair using Raspberry PI

Authors: Dhanush B, Komal Bhat, Gowtham V, Hafsa Mohammadi


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.10MYAE10089


  11.


Smart Online Exam Proctoring System

Authors: Sahana R, Samra K, Sheetal S, Sushmitha S, J Brundha Elci


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.11MYAE10090


  12.


Pothole Detection Using Deep Learning

Authors: Greeshma M Reddy, Brunda V, Bhoomika G S, Bhavana P, Suma S


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.12MYAE10091

 

   13.


Object Identification using Deep Learning

Authors: Bandarla  Theerthankar Reddy , Chaitra  M, Radhika G Y, Shireesha S


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.13MYAE10092


   14.


Smart Energy meter using IoT

Authors: Varsha M, Shravani R, Sanisha P S, Iram Fathima, Rashmi R


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.14MYAE10093


   15.


Food Recommendation System

Authors: Bandi Pradeep Kumar Reddy, Harshit R, Jayanth K, K PavanKalyan, Rachitha M V


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.15MYAE10094


  16.


Multiple Disease Prediction System

Authors: Chirag Radhakrishna, Chiranjeevi PR, EJabez Israel, G Vijesh Kunal


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.16MYAE10095


  17.

Coffee Dispenser Machine

Authors:  Rohan.N, Yashwanth C.JShashank.NMaaz M.DNikhila.S


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.17 MYAE10097


  18.

 A Non-Invasive Glucose Monitoring Device using NIR (Near Infra Red)

Authors:  Vanathi.P,Monica.R,Prasanthi.J,Bavani.T,Logasundari.T,Kavinilavu.A

doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.18MYAE10098


  19.

GSM Based Fall Alert Monitoring System Using Keypad Device

Authors:  Anitha S, Priyadharshini M,Aakilabanu M,Kavinilavu A, Sowmiya M


doi:> https://doi.org/10.26562/ijirae.2023.v1005.19MYAE10099